Kuidas ja kui kiiresti ehitatakse:
   
  Kuidas ja kui kiiresti maja ehitatakse.
  145m² eramaja puitkarkass püstitatakse valmis vundamendile 3-5 päevaga 3-5 TEGIJA poolt.
  Materjali ettevalmistus toimub tehases: 
  valitakse välja sobilik puitmaterjal. Majameister OÜ kasutab tugevsorteeritud puitmaterjali tugevusega C16/24, vajadusel ka tugevama klassiga.
  materjal lõigatakse õigesse mõõtu.
  vajadusel valmistatakse tehases hoone seinamoodulid ja katusefermid.
  Valmis maja materjal transporditakse soovitud asukohta.
Järgneb maja puitkarkassi püstitus (päevapildid on välisviimistlusega majast):
    1. päev - paigaldatakse 1.korruse välisseinad
  2. päev - paigaldatakse kandev vahesein ja vahelae talad
  3. päev - paigaldatakse katusesarikad
  4. päev - sarikapeo järgne päev
  5. päev - tööde lõpetamine ja koristamine
Valminud on maja kandekonstruktsioon koos tuuletõkke ja katusekattekilega.
Edasist ehitust saab jätkata nii sisetöödega kui välisviimistlusega.