Projektide koostamine,
ehitusjärelevalve ja
konsultatsioon
   
  Projektide koostamine
  Majameister OÜ aitab valmistada maja projekti ja hankida kooskõlastused ning ehitusloa.
Maja projekt sisaldab: seletuskirja, asendiplaani, maja vaateid 4tk, korruste plaani 1-2tk, vundamendi plaani, katuse plaani, lõiget, avatäidete spetsifikatsiooni.
Projekti koostamiseks on vajalik:
detailplaneering (arendaja), projekteerimistingimused (kohalik omavalitsus), tehnilised tingimused (kommunikatsioonide valdajad: vesi, kanalisatsioon, elekter, telefon, gaas ....), topogeodeetiline alusplaan (digitaalne), kinnistu plaan, kinnistu omandiõigust tõendav dokument, kinnistu omaniku isikutunnistuse koopia, tööettevõtuleping Majameister OÜ-ga, esmased maja joonised.
 
Ehitusjärelvalve
Majameister OÜ teostab jõudumööda ehitusjärelvalvet. Meelepärasemad ehitised on eramajad, kuid saame hakkama ka suurte hoonete järelvalvega.
 
 
Konsultatsioon
  Kui soovite ehitada eramaja tasub meie poole pöörduda konsultatsiooniks järgnevateks toiminguteks:
- ehituslepingute ja -dokumentide nõustamine
- ehitusprojekti ekspertiis
- konstruktsiooni tugevusarvutused (ainult puitkonstruktsioonid)
- materjalide koguste arvutamine
- eelarve koostamine