HOIAME LOODUST,                                             
SIIS ON EHK VEEL LOOTUST!                            
M.Mikk 2008